دزدی به جای کودتا

 

شاهنشاه در پاسخ آقای دکتر اقبال فرموده اند مانعی ندارد اگر علوی مقدم دزدی می کند لااقل به فکر کودتا کردن نیست...

یکی از دوستان آقای دکتر اقبال از قول ایشان اظهار داشته چند روز قبل از مسافرت بختیار به

اروپا آقای نخست وزیر ضمن شرفیابی به حضور ملوکانه استدعا نموده اند که شخص دیگری به

جای علوی مقدم به ریاست شهربانی منصوب شود زیرا طبقات مختلف مردم از ایشان شاکی

و مدعی هستند که رییس شهربانی از کلانترها و اولیا راهنمایی و رانندگی و شرکت واحد و

صاحبان اماکن عمومی سواستفاده می کند و شاهنشاه در پاسخ آقای دکتر اقبال فرموده اند

مانعی ندارد اگر علوی مقدم دزدی می کند لااقل به فکر کودتا کردن نیست...

 
/ 0 نظر / 20 بازدید