پیدا شدن گم شده

مردی مقداری از نقدینه خود را در محلی دفن کرده بود. پس از مدتی محل دفن را فراموش کرد، هر چه جستجو کرد پیدا نشد. نزد یکی از فقهاء رفت و جریان کار خود را برای او بیان کرد و از او راهنمائی خواست.

فقیه گفت: از نظر فقهی برای درخواست تو چاره‌ای ذکر نشده است ولی من حیله‌ای اندیشیده‌ام که به وسیله آن به مقصود می‌رسی. امشب تا صبح، وقت خود را به نماز بگذران تا دفینة خود را پیدا کنی.

آن مرد تا یک چهارم از شب گذشته مشغول نماز خواندن بود. در این موقع ناگاه محل دفینه به خاطرش آمد. نماز خود را قطع کرده به جستجوی آن پرداخت و نقدینه خود را پیدا کرد.

فردای آن روز صبح هنگام نزد فقیه آمد و کیفیت پیدا کردن محل را شرح داد.

فقیه گفت: می‌دانستم شیطان نمی‌گذارد تا آخر شب نماز بخوانی! چرا به شکرانه پیدا کردن عمل گم شده تا صبح نماز را ادامه ندادی؟!

/ 1 نظر / 12 بازدید
انسان

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][گل][گل][گل]