سندی از هزینه های بسیار زیاد عروسی شاه و فرح

 برای دوخت لباس فقط مبلغ یک میلیون فرانک به موسسه کریستان دیور پاریس پرداخت شده است...

 

همسر ایزدی رییس دفتر ملکه مادر می گفت شاهنشاه برای تهیه لوازم عروسی و لباس و

غیره مبلغ 500 هزار دلار در اختیار دوشیزه فرح دیبا و خانم قطبی زن دایی ایشان قرار داده اند و

برای دوخت لباس فقط مبلغ یک میلیون فرانک به موسسه کریستان دیور پاریس پرداخت شده

است به طوری که این موضوع در فرانسه دست آویزی برای عناصر کمونیست ایرانی مقیم آنجا

قرار گرفته و در اغلب روزنامه های متمایل به چپ مطالب زننده ای علیه ازدواج ملوکانه و

مخارجی که در این مورد می شود به چاپ می رسد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
ایشوارا

والا الان مردم عادی یه خرجایی برای عروسیاشون می کنن اون که شاه بوده جای خودشو داره! این ولخرجی ها تو ذات ایرانیاست ، کی نمی کنه؟