بد بینی و خوش بینی

                 آدم بدبین "سختی را در هر فرصتی می بیند            آدم خوش بین "فرصت را در هر سختی                                                           "  وینستون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
21 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
16 پست
شهریور 92
37 پست
مرداد 92
24 پست
تیر 92
23 پست
اسفند 91
6 پست