بهره رمضان

ماه رمضان از نیمه گذشت و شب های قدر در راه است با این گرمای مرد افکن مرداد آیا چیزی جز گرسنگی و تشنگی بهره ای می بریم؟تنها امیدمان به رحمان و رحیم بودن خداوند است.التماس دعا

/ 0 نظر / 16 بازدید