قانون نامه حمورابی

 
قانون نامه حمورابی یکی از مشهورترین آثاری است که در اوایل قرن نوزدهم میلادی،باستان شناسان فرانسوی از خرابه های شهر شوش در ایران کشف کرده اند. اصل این سنگ نوشته در موزه لوور پاریس و کپی آن در موزه ایران باستان نگهداری می شود .

بر بالای این سنگ که دوونیم متر ارتفاع دارد تصویر مردی (احتمالا خود حمورابی)قرار دارد که در حال خضوع حلقه قدرت و لوحی را از شمش(خداوند افتاب و عدالت) دریافت می کند . باستان شناسان و تاریخدان با توجه به زمان تدوین این سنگ نوشته که قدمت ان به حدود ۴۰۰۰ سال پیش باز می گردد،از شاهکارهای قانون گذاری جهان می دانند .

متن قانون نامه شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین انها مجموعه قوانینی در ۴۹ ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر ۲۸۲ ماده است که ۳۵ ماده ان محو شده و از انها اطلاعات ناقصی در دست است .ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است .

قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که ۳۰۰ سال پیش از ان به دستور “اورناموی” سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که دزدی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از اب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است .

۱-اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند آن را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد .

۲-اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ اسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.

3-اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید۱۲برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلب قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.

4-اگر کسی اموال معبد یا دربار را بدزد به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال دزدی او را خریده است محکوم به مرگ است.

5-اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود .

6-اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.

7-اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.

8-هرگاه شخصی گاوی کرایه کرد وشاخش را شکست و یا دمش را برید باید یک چهارم بهای ان را به نقره بپردازد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
انسان

[تعجب]وووووووووووای.. قانون گذاریش جالب بوده ...از ترس قانون همه اصلاح میشدند...[گل][گل]