پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

بد بینی و خوش بینی

                 آدم بدبین "سختی را در هر فرصتی می بیند            آدم خوش بین "فرصت را در هر سختی                                                           "  وینستون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید