مشروطه خواهان عدالت خواه

تصویر، اجتماع تعدادی از مشروطه خواهان که برای تأسیس عدالتخانه و مجلس شورا در زمان مظفرالدین شاه قاجار در شهر تبریز جمع شده اند را نشان می دهد.
22 دی ماه برابر است با سالروز صدور فرمان تأسیس عدالتخانه توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1284 شمسی.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید