نوروز باستانی پیروززکوی یار می آید نسیم باد نوروزی /                                                               از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

از میان تمام جشن ها رسم و رسومات و سنت های کهن ملی و مذهبی تنها نوروز است که رنگ و بوئی دیگر دارد و شادتر از بقیه بر دل می نشیند . شمیم عطر نوروزی مشام جان را می نوازد . از هفته ها که ماهها دور می توان با خرید کفش و لباس . شتشوی فرش و حیاط . گردگیری در و دیوار . رنگ آمیزی تخم مرغ . کاشتن سبزه بر کوزه و بشقاب . بازکردن پنجره ها . خانه تکانی و عطر افشانی فضای نوروز را بوئید . بر طبل شادی کوبید . و در انتظار آمدنش روزها را شمرد .

نوروز . وقار متانت و منزلتی خاص دارد . او تنها نمی آید . که همراهانی دارد . چهارشنبه سوری طلایه دار . آمدن نوروز را بشارت می دهد . یادآور گذر سیاوش از انبوه آتش آزمون و گواهی بر بیگناهی او . و نیز عمو نوروز و جاجی فیروز که شناسه های نوروزند . دید و بازدید اقوام و آشنایان رفتن و غبارکینه و کدورت از دل شستن . عید دیدنی کردن و مبارک باد گفتن . عیدی گرفتن و عیدی دادن . صرف شربت و شیرینی کردن . میوه و آجیل خوردن و از همه مهمتر به اوج نشاط و شادمانی رسیدن سوغات و ره آورد نوروز است . و سرانجام سیزده بدر است که نوروز را به خوبی و خوشی بدرقه می کند .

آئین و مراسم نوروز وقتی کامل می شود که به گفته حضرت زردشت پیامبر گرامی ایرانزمین . شادی خود را با شادی دیگران تقسیم کنیم . به خانه محرومان و مستمندان سربزنیم . با آنها هم دل و هم نشین شویم . و درحد امکان نیاز آنان را برآوریم .


صدسال ره مسجد و میخانه بگیری / عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری

گر بشنوی از پیر خرابات تو این پند / هردست که دادی به همان دست بگیری


نیاکان ما در بنیاد کردن نوروز فاکتورها . معیارها و منطق روشن داشته اند . چنانکه
. جنبش جوشش . شکوفائی و خرمی همه را درهم آمیخته میراثی از هویت ملی بیادگار نهادند . که از نظر شور شادی و مفاهیم اخلاقی در جهان امروز بی نظیر است . حتی جشن کریسمس با همه عظمت و بزرگیش تاب برابری با نوروز ما را ندارد.


گزینش هنگامه ای از سال که طول شب وروز برابر می شود . وآغاز بیداری و باروری طبیعت
و حال و هوای بهار را نوید می دهد . به عنوان مبنای سال . حکایت از طبع بلند و روحیه خرم و شاداب مردمان ایران باستان دارد . توگوئی شمیم کردار نیک پندار نیک و گفتار نیک است که از سنت نیاکان به مشام می رسد .

/ 0 نظر / 17 بازدید