حکایت

حکایت می کنند که دو نفر بر سر قطعه ای زمین نزاع می کردند و هر یک می گفت: این زمین از آن من است.

نزد حضرت عیسی علیه السلام رفتند.

حضرت عیسی علیه السلام گفت: اما زمین چیز دیگری می گوید!

گفتند : چه می گوید ؟

گفت: می گوید هر دو از آن منند !


جملات زیبا گیله مرد

/ 3 نظر / 33 بازدید
انسان

زمین راست گفته[ناراحت][نیشخند][گل]

moazame

وعده ی خدا به حق هست[مغرور]

توکلی

باعرض سلام عالی بوداما واقعاحیف هست که منبع روایات راتایپ نکردیدخواهشمندم منبع روایات راتایپ کنید%باتشکر