تصاویری قدیمی از شهر تهران (1)

 

 
مجسمه ملک المتکلمین از سران نهضت مشروطه در میدان حسن‌آباد/ ساختمان وزارت جنگ/ نمایی قدیمی از میدان توپخانه و بانک امپریال/...
 

 

 

 

 

ساختمان وزارت جنگ

 

نمای قدیمی از ساختمان پست و تلگراف

 

مسجد سپهسالار

 

نمایی قدیمی از میدان امام خمینی (توپخانه) و بانک امپریال 

 

نمانمایی قدیمی از دروازه باغ ملی تهران

 

نمایی قدیمی از بانک تجارت (بانک امپریال) میدان امام خمینی (توپخانه) در تهران

 

نمایی از ساختمان شهرداری در میدان امام خمینی (توپخانه)

 

سر در باغ ملی در سال 1310

 

نمایی از میدان امام خمینی (توپخانه) در دهه بیست

 

خیابان انقلاب (شاهرضا) قبل از سال 1315

 

بلوار کشاورز (الیزابت) در سال 1340

 

ساختمان مخابرات در میدان امام خمینی (توپخانه) حدود سال 1315

 

نمای شمالی میدان امام خمینی (توپخانه) ، ساختمان شهرداری و ابتدای خیابان لاله‌زار در سال 1320

 

مجسمه ملک المتکلمین از سران نهضت مشروطه در میدان حسن‌آباد تهران در سال 1336 

/ 0 نظر / 54 بازدید