80 میلیون تومان در قبال برنده شدن در مزایده

پس از مراجعت شاهنشاه و برکناری باتمانقلیچ از راس وزاررت کشور مجددا موضوع احداث جاده سوم مورد نظر قرار گرفته و ...

 

 

 

دو نفر از کارمندان عالیرتبه شهرداری می گفتند پس از مراجعت شاهنشاه و برکناری

باتمانقلیچ از راس وزاررت کشور مجددا موضوع احداث جاده سوم مورد نظر قرار گرفته و شاه با

یک شرکت انگلیسی در این مورد وارد مذاکره شده اند قرار گردیده که شهرداری تهران برای حفظ

اصول ظاهری کشیدن جاده را به مزایده گذارده و پس از مطالعه پیشنهادات شرکت انگلیسی

مذکور برنده اعلام و در ضمن امتیاز خرید و فروش زمینهای اطراف جاده سوم نیز به شرکت

مذکور واگذار شود و در قبال این امتیازات مبلغی در حدود 80 میلیون تومان به شخص اول

مملکت پرداخت و 30 الی 50 هزار متر از زمین های مرغوب کنار جاده سوم نیز برای تاسیس

یک هتل درجه اول در اختیار موسسه بنیاد پهلوی گذارده شود.

/ 0 نظر / 62 بازدید