سکوت

 " به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند " . تاولر 

/ 1 نظر / 14 بازدید
انسان

زیبا ودلنشین انتخاب شما[دست][دست][دست][گل]