کودتای 28 مرداد

امروز 28 مرداد است و 60 سال قبل در چنین روزی کودتای ننگینی توسط انگلستان و آمریکا با همدستی دربار و افرادی مزدور داخلی مثل شعبان بی مخ انجام شد.

اما مسئله اصلی این است که پس از کودتای 25 مرداد هزاران نفر به خیابان ریختند و حتی مسئله تغییر حکومت مطرح می شد اما سه روز بعد نه تنها عکس العملی نشان داده نشد بلکه شاه که به ایتالیا فرار کرده بود پیروز مندانه به کشور برگشت و 25 سال دیگر حکومت کرد.

آیا دلیل آن تنها این بود که دکتر مصدق از مردم خواسته بود خیابان ها را ترک کنند؟

آیا تنها دلیل آن بود که روز 28 مرداد به هنگام کودتا از طریق رادیو از مردم درخواست کمک نکرده بود؟

اختلاف مصدق و کاشانی در این امر چقدر موثر بود که قیام 30 تیر تکرار نشد؟

آیا تنها تمام اشتباهات به دکتر مصدق برمی گردد و یا کسان دیگر را نیز در این زمینه می توان مقصر دانست؟

امید است عبرت بگیریم تا دیگر چنین اشتباهاتی تکرار نشود.  

/ 2 نظر / 18 بازدید
دعادست

مصدق کوتاه نمیآمد مردم خسارت میدیدند مصدق دلسوز مردم بود روحش شاد و ممنون از شما [لبخند]