سخنان کوروش کبیر
ساعت ٥:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳۱ : توسط : سعید

   

از پست فطرت و بد اصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.