تفاوت دیدگاه
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳٠ : توسط : سعید

 باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند
اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرهاپرواز میکند!
این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند