هجوم مردم
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٦ : توسط : سعید
کرامول (پادشاه انگلستان) وقتی که پس از فتوحات خود با کمال جاه و جلال وارد لندن می شد جمعیت زیادی در معبر او ازدحام نموده و مقدم او را به فریادهای شادی می پذیرفتند. یکی از متملقین که ملتزم رکاب بود، گفت: ملاحظه جمعیت را بفرمایید واقعا محشر می کنند. کرامول گفت: اگر من مغلوب شده بودم والحال مرا به سیاست گاه می بردند که به دار بکشند، باز همین جمعیت برای تماشا و هو نمودن من حاضر می شدند.