هر دو اهل بهشتیم
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٩ : توسط : سعید
یکی از بزرگان عرب که مشهور به قباحت و جه و کراهت منظر بود. زنی داشته به غایت صاحب جمال و حمیده خصال.

روزی زن به او گفت: یقین دارم که من و تو اهل بهشتیم.

گفت: از کجا دانی؟

 گفت: از آن جا که تو دائم شکل جمیل مرا می بینی و شکر می گویی و من وجه قبیح تو را می بینم و صبر می کنم. و صابران و شاکران اهل بهشتند.