صدام حسین به اتفاق دو تن از مقامات عراقی در حال سوگند خوردن به قرآن برای لغو قرارداد 1975 الجزایره میان ایران و عراق

صدام حسین ( پس از پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر )

استقبال هویدا از صدام حسین پس از امضای پیمان الجزایر

ملاقات و روبوسی محمدرضا پهلوی با صدام حسین ( معاون رئیس جمهور عراق ) در مراسم قرارداد الجزایر