بی کفن به خاک بسپار
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٢ : توسط : سعید
درویشی بی سر و پا خواجه ای را گفت: اگر من بر در سرای تو بمیرم با من چه می کنی؟

گفت: تو را کفن کنم و به خاک بسپارم.

گفت: امروز به زندگی مرا پیراهنی بپوشان و چون بمیرم بی کفن به خاک بسپار. خواجه بخندید و او را پیراهنی بخشید.